×

Диагностика на кармата - книга 2, ч.2

С.Н. Лазарев
Диагностика на кармата - книга 2, ч.2

Диагностика на кармата - книга 2, ч.2

С.Н. Лазарев
  • E-book
Rating 5.0
5.0 2
5.99
 
After payment, you can download content in My Profile on any device
"Проведените изследвания показаха, че генетичният код не е основният предавател на информация. Не по-малка роля в този процес играят полевите енергоинформационни процеси. Като изхождаме от това, можем да говорим за полеви генотип, който е по-обемен от физическия и предава по наследство емоциите, характера и даже мирогледа. Това даде възможност да се установи връзка между педагогиката, психологията, психиатрията, физиологията и други науки, изучаващи човека. Всъщност беше открит механизмът на кармата, за който се споменава в много източници, но реално не бе изучен от никого. В резултат на многогодишни изследвания, потвърдени практически от излекуването на болните, беше определен механизмът, който свързва мислите, емоциите и поведението на човека с неговите болести и с болестите на децата му. Морогледът на човека, неговите емоции, въздействат върху времевото тяло по-силно от физическите постъпки. В това се състои механизмът на кармата, приблизителното описание на който можем да намерим в специализираната литература. В светлината на това, формирането на правилен мироглед и емоции придобива много по-голямо значение за оцеляването и развитието на човечеството, отколкото всички успехи на съвременната медицина. Тези изследвания ни позволяват да обединим знанията за човека в единна система, като съответно увеличаваме и разкриваме перспективите за бъдещето."

С. Н. Лазарев

  Reviews 2
Rating 5.0 2
Zahari
Всяка книга от тази поредица открива нови хоризонти за разбирането на света и себе си.
20 february 2024, 19:41
0
Miroslava
Благодаря на автора за неговия опит. Това е истински пътеводител, който учи да ценим моментите от живота и да се стремим към духовно развитие.
31 january 2024, 22:59
0
Leave a review
Share your opinion about the product
Rate
0/710
You can watch all materials in my profile on any device
When you buy a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in my profile for an unlimited time
You can always contact our support for help
Other materials

Support Us
Learn more
Subscription
Leave your e-mail to 2 times a month to receive information about new products, interesting articles and letters from readers
0