×

eBooks by Sergey Lazarev in Polish

Author Lazarev Sergey. E-books translated and published in Polish language about life, education, religion, human health and relationship. E-books can be useful for any category of people. Books from Lazarev Sergey in Polish language can be read online on the website.
*Books on the site are sold in electronic format
Filter:

by Date

eBooks by Sergey Lazarev in Polish Zdrowie człowieka. Połączenie nauki i religii.
Współczesna nauka dopiero zaczyna dostrzegać związek pomiędzy wydarzeniami. Bardzo trudno jest uwier ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Uzdrowienie duszy
Ludzie proszą o pomoc i zadają zazwyczaj dwa pytania: „Za co to wszystko mnie spotyka?” i „Co mam zr ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Tajemnice rodzinnego szczęścia
Istnieją prawa, zgodnie z którymi rodzina żyje i się rozwija. Tym, którzy znają te prawa, jest o wie ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Oblicza pychy
W Biblii jest napisane, że najważniejszym grzechem człowieka jest pycha. Pycha staje się przyczyną n ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish 40 pytań o duszę, los i zdrowie
Chodzi o to, że zrozumienie przychodzi wtedy, gdy zaczynamy czuć swój problem. Uświadomienie sobie p ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Diagnostyka karmy, książka 12, Życie jak machnięcie skrzydeł motyla
Informacje przekazane w książce pomogą Czytelnikowi zmienić swoje postrzeganie świata, zrozumieć prz ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Diagnostyka karmy, książka 11, Zakończenie dialogu
Aby być zdrowym, trzeba zrozumieć, że wszystkie istniejące systemy wartości, duchowość, miłość do lu ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Diagnostyka karmy, książka 10, Kontynuacja dialogu
Trzeba zrozumieć, że w każdym ułamku sekundy dokonujemy wyboru – zrezygnować z miłości lub podążać d ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka dziewiąta. Podręcznik przeżycia
Dzięki konkretnym przykładom z życia Autor pokazuje, jak należy rozwiązywać problemy i przezwyciężać ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka ósma. Dialog z Czytelnikami
Trzeba zrozumieć, że w każdym ułamku sekundy dokonujemy wyboru – zrezygnować z miłości lub podążać d ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka siódma. Przezwyciężenie zmysłowego szczęścia
Mój system jest skierowany przede wszystkim nie na wyleczenie się, a na zrozumienie przyczyn choroby ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka szósta. Stopnie ku Boskości
Poprzednie książki z tej serii były poświęcone przezwyciężeniu zależności od wartości materialnych i ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka piąta. Odpowiedzi na pytania
Zmieniamy się po to, by zbliżyć się do Boga, a nie po to, by zyskać więcej ludzkich wartości. Późnie ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka czwarta. Dotykanie przyszłości
W tej książce dzielę się swoim doświadczeniem, w jaki sposób pomagam ludziom, wynikami swoich badań, ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka trzecia. Miłość
Aby być zdrowym, trzeba zrozumieć, że wszystkie istniejące systemy wartości, duchowość, miłość do lu ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Polish Książka druga. Czysta karma. Część 2
Informacje przekazane w książce pomogą Czytelnikowi zmienić swoje postrzeganie świata, zrozumieć prz ...
5.99
Support Us
Learn more
Subscription
Subscribe to receive e-mails about new products, interesting articles and letters from readers twice a month
0