×

Diagnostyka karmy, książka 10, Kontynuacja dialogu

S.N. Lazarev
Diagnostyka karmy, książka 10, Kontynuacja dialogu
Polska

Diagnostyka karmy, książka 10, Kontynuacja dialogu

S.N. Lazarev
  • E-book
0

Product type: e-book

Format: pdf, epub, fb2

Size: pdf - 2.07 MB
epub - 0 Bytes

7
Read the excerpt
7

Description

Główną rolą jakiejkolwiek nauki jest zabezpieczenie potrzeb ludzkiego ciała i związanej z nim świadomości. Głównym celem jakiejkolwiek religii jest zabezpieczenie potrzeb ludzkiego ducha i związanej z nim podświadomości.

Wszechświat jest jednością w czasie i przestrzeni. Każdy obiekt materialny, a tym bardziej żywa istota zawiera w sobie informacje o wszystkich szczeblach swojej ewolucji od chwili powstania wszechświata. U człowieka i zwierząt te informacje – poczynając od pojawienia się organizmów jednokomórkowych, a następnie roślin, ryb itd. – są zakodowane w genach. Ale oprócz tego w naszej podświadomości jest informacja nie tylko o przeszłości, lecz także o przyszłości wszechświata – i ta informacja jest niepomiernie większa od informacji związanej z naszą świadomością i powłoką materialną, której czas istnienia jest znikomy.

Wniosek jest prosty. Bez rozwoju religijnego światopoglądu, u którego podstaw leży jednoznaczna priorytetowość miłości i moralności w stosunku do wszystkich innych ludzkich wartości, przeżycie jakiejkolwiek cywilizacji jest niemożliwe. Oznacza to konieczność nieustannego dążenia do Boga, który stworzył wszechświat oraz ciągłego wzmacniania jedności z Nim. Jednak przestrzeganie postulatów religii nie zastępuje osobistych prób dążenia do Stwórcy. To tak jak małe dziecko potrzebuje wsparcia rodziców, aby zaczęło chodzić i mówić. Ale potem dziecko powinno nauczyć się robić wszystko samodzielnie.

W swoich książkach opowiadam o próbach poznania w sobie Boskości. Próbuję dotykać również tych dziedzin, w których jestem laikiem, ale uświadamiając to sobie, mimo wszystko będę kontynuował te próby. Mam nadzieję, że dalszy rozwój doprowadzi mnie do prawidłowego rozumienia. I dlatego wszystko, co napisałem, lepiej odbierać nie jako konkretne rady, a jako opowiadanie o moim osobistym doświadczeniu.

Pewnego profesora zapytano: „Co jest najważniejsze w pana pracy jako wykładowcy?” Odpowiedział: „Przekazywanie wiedzy nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest nauczenie studentów pracy z informacjami i prawidłowego wykorzystywania otrzymanej wiedzy”.   

W tej książce daję kilka wariantów mojego rozumienia jakiegoś problemu. Aby coś zrozumieć, sam potrzebuję kilkuset wariantów podejścia do jednego problemu. Dawniej przedstawiałem w książkach tylko jeden wariant jako ogólny wynik. Teraz pokazuję kilka takich wariantów, rozumiejąc, że każdy wniosek może być dalej rozwijany, czyli zmienić się. W ludzkiej logice nie może być niczego sztywnego, bo nic co ludzkie nie jest wieczne.

Istota każdego wyzdrowienia to zmiana człowieka – przede wszystkim zmiana jego myślenia i światopoglądu, a nie odżywiania i stylu życia.

Wyszło mi coś w rodzaju moskiewskich i petersburskich wykładów, kiedy pierwszego dnia przekazuję ogólne informacje, a drugiego konkretne. Dlatego postanowiłem kontynuować tę książkę, a w kolejnej więcej miejsca poświęcić na zagadnienia techniczne. Mam nadzieję, że moje książki pomogą Czytelnikom w dobroczynnej zmianie ducha, duszy i ciała.

Reviews 0 0.0


All purchased items you can find in your Personal Profile Page
When you purchase a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in your account for an unlimited time.
You can always ask for help in our support
Support Us
You can support the development of our website, the translation of books into other languages and other research-related projects. Sergey Lazarev
Read more
Subscription
Subscribe to receive the newsletter for the lastest articles, reports on new products and letters from readers.
0