×

Książka ósma. Dialog z Czytelnikami

S.N. Lazarev
Książka ósma. Dialog z Czytelnikami

Książka ósma. Dialog z Czytelnikami

S.N. Lazarev
  • E-book
Rating 5.0
5.0 3
5.99
 
After payment, you can download content in My Profile on any device

Wielu po przeczytaniu siedmiu moich książek pyta mnie: „Jak mam się modlić, o co należy prosić?”

– Proszę zrobić tylko jedno – odpowiadam – nauczcie się prawidłowo przechodzić traumatyczną sytuację. Nauczcie się zachowywać Boskość w momencie utraty tego co ludzkie. Gdy poczujecie, że utrzymujecie miłość w każdej sytuacji, módlcie się za swoje dzieci, aby również potrafiły zachowywać i utrzymywać miłość podczas jakichkolwiek prób – nie tylko wtedy, gdy rozpada się poziom materialny i duchowy, lecz także najważniejszy – uczuciowy.

Istnieje tylko jeden grzech – wyrzeczenie się Boga, miłości do Niego. Istnieje tylko jeden problem – przejść traumatyczną sytuację z zachowaniem miłości do Boga, bez pretensji do Niego i świata. Jest tylko jedno zadanie – nauczyć się coraz wyraźniej widzieć i czuć Boską miłość i wolę w sobie i otaczającym świecie. Im lepiej to rozumiecie, tym łatwiej będzie wam przezwyciężyć wszystko, co przeszkadza miłości. Stopniowo do tego dochodzimy. Najpierw pokonujemy chęć zemsty, przeklinania, osądzania i nienawidzenia. Następnie pokonujemy obrazy. Potem przychodzi kolej na niezadowolenie z siebie i swojego losu. Dalej próbujemy przezwyciężyć przygnębienie, brak wiary w siebie, wątpliwości, strach przed przyszłością. Im dalej posuwamy się w pokonywaniu agresji, tym jej forma jest subtelniejsza i bardziej nieuchwytna i tym większa powinna być koncentracja na miłości.

Największe ludzkie szczęście przychodzi z przyszłości, jest subtelne i nieuchwytne. Tak samo jak lęki, wątpliwości i przygnębienie. Ale właśnie od nich zaczyna się niezauważalne wyrzeczenie się Boskości.

Wyższe aspekty świadomych pragnień kryją się w przyszłości. Zależność od przyszłości powoduje rozpad w teraźniejszości i przeszłości. Dlatego gdy chodzi o przyszłość, proszę nie zapominać o Boskiej woli.

Przytoczę przykład. Dziewczynę porzuca chłopak, którego kocha, więc zwraca się do Boga i modli się, aby chłopak wrócił. Zostały upokorzone jej pragnienia, los i życie. Jednak dziewczyna bardzo chce, żeby chłopak wrócił i koncentruje się nie na miłości do Boga, a na swoim pragnieniu połączenia się z tym chłopakiem.

Pierwsze co powinniśmy zrobić w momencie bólu – to dążyć ku Bogu. Drugie – zaakceptować każde rozwiązanie sytuacji, polegając na Boskiej woli. Trzecie – na poziomie zewnętrznym kierować się ludzką logiką, rozwijając się i próbując być ciekawym dla ukochanej osoby, podejmować próby odbudowania relacji. Jeśli natomiast, zwracając się do Boga, zachowujemy tylko ludzką logikę, to próbujemy wykorzystywać Boskość dla swoich własnych celów, dla swoich pragnień. Kiedy zwracamy się do Boga, wychodzimy na takie subtelne poziomy, w które nie przenika zwykły wysiłek woli. Zatem jeśli zwracamy się do Boga w celu spełniania naszych ludzkich pragnień, to po prostu wzmacniamy zależność od nich o wiele bardziej niż ten, kto obraża się i zazdrości.

Człowiek jedynie modli się o zdrowie swoich dzieci, aby miały pomyślny los, aby wróciła do niego ukochana osoba – i nie rozumie, że w ten sposób niszczy rodzinę, los, zdrowie i duszę, przy czym nie tylko swoją, ale również swoich bliskich.

Jeśli jednak podczas zwrócenia się do Boga człowiek mówi: „Boże, pragnę tego, ale niech będzie nie tak, jak pragnę, tylko tak, jak Ty zadecydujesz i wszystko, co będzie, zaakceptuję z pokorą i miłością”, to takie zwrócenie się w znacznym stopniu ochroni przed przyszłym niewolnictwem wobec ludzkiego szczęścia. 

Aby wasze pragnienia spełniały się, nie trzeba wypraszać u Boga ich spełnienia – im mniej w waszych pragnieniach jest miłości, tym mniej szans, że się spełnią, a jeśli się spełnią, to pociągną za sobą nieszczęścia. Jeśli wasze pragnienia pochodzą z pociągu seksualnego, dążenia by ochronić i polepszyć swoje życie, to im silniejsza będzie w nich koncentracja na tym co ludzkie, tym więcej zazdrości, osądzania, zawiści i obraz będzie im towarzyszyć i im więcej będziecie modlić się o spełnienie takich pragnień, tym smutniejsze będą skutki. 

Wielu myśli w ten sposób: „Przecież Bóg jest mądrzejszy ode mnie, sam zdecyduje, które pragnienia spełniać, a które nie”. Nic takiego. Zaczynają spełniać się wszystkie pragnienia, a następnie rozpadają się wraz z ich autorem, kiedy na poziomie subtelnym stają się niebezpieczne dla otaczającego świata.

W jakim stopniu nasze pragnienia są ukierunkowane na Boskość, jak bardzo silne jest w nas dążenie do miłości, w takim stopniu każde nasze pragnienie spełnia się bez żadnych modlitw. I w jakim stopniu ciągle przezwyciężamy w sobie przywiązanie do tego co ludzkie, od czasu do czasu powstrzymując siebie, dystansując się od świadomości i pragnień, dążąc do Boskości w momencie rozpadu tego co ludzkie, w takim stopniu otrzymujemy wszystko, czego pragniemy.   

Trzeba zrozumieć, że w każdym ułamku sekundy dokonujemy wyboru – zrezygnować z miłości lub podążać do niej. A rezultaty zależą tylko od stanowczości naszego dążenia i od ciągłej wewnętrznej pracy nad sobą. 

Znajomi mówili mi, że informacje najłatwiej przyswajają się w postaci pytań i odpowiedzi. Dlatego ukazała się ta książka – i jeśli zauważyliście powtórzenia, to chcę uprzedzić, że nie jest to przypadkowe.

 

Książka ósma. Dialog z Czytelnikami

  Każdy z nas chce uwolnić się od chorób i nieszczęść, każdy chce być zdrowy i szczęśliwy, każdy chce zmienić swój los na lepszy. Wszystko to jest możliwe pod jednym warunkiem: jeśli zmienimy się wewnętrznie. Nieprzyjemności i choroby są wynikiem wewnętrznego stanu człowieka. To, co jest wewnątrz nas wpływa na to, co spotyka nas na zewnątrz. Jednak aby móc zmienić się wewnętrznie, potrzebna jest MIŁOŚĆ. Kto nauczy się kochać, może się zmienić. A ten kto się zmieni – pokona wszelkie choroby i nieprzyjemności losu. Co więcej, nie tylko on, ale również jego potomkowie przeżyją we współczesnym, zmieniającym się świecie. Jest to książka o tym, jak nauczyć się kochać.

  Reviews 3
Rating 5.0 3
Małgorzata
Książka dosłownie przewróciła moje wyobrażenie o życiu i przeznaczeniu. Opowiada o karmie nie jako o nieuniknionym losie, ale jako o rezultacie naszych myśli i działań. To uświadomienie zainspirowało mnie do zmian, i zaczęłam pracować nad sobą, podążając za radami z książki. Rezultaty nie kazały na siebie długo czekać – stałam się bardziej pewna siebie, spokojna i zharmonizowana. Bardzo polecam tę książkę wszystkim, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze.
18 may 2024, 15:21
0
Lucjusz
Polecane tym, którzy szukają duchowego rozwoju, osobistego wzrostu. Polecam!
20 february 2024, 19:34
0
Rafał
Niesamowite, jak głęboko i przystępnie książka odkrywa idee karmy i jej wpływu na nasze życie. Bardzo polecam do przeczytania wszystkim, którzy szukają duchowego rozwoju.
15 january 2024, 13:17
0
Leave a review
Share your opinion about the product
Rate
0/710
You can watch all materials in my profile on any device
When you buy a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in my profile for an unlimited time
You can always contact our support for help
Other materials

Support Us
Learn more
Subscription
Subscribe to receive emails about new products, interesting articles and letters from readers twice a month
0