×

Ebooks

The author - Sergey Nikolaevich Lazarev . Ebooks about life, education, religion, human health and relationships. These are a useful source of self-knowledge for all and can be downloaded and read in English on this website.
*Books on the site are sold in electronic format
Filter:

by Date

Bulgaria Диагностика на кармата - книга 3
Какво е любовта? Защо изгубваме онова, което най-много обичаме? Каква е рецептата за щастие в любовт ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 4
Нито един лекар, нито един лечител не лекува, но само помага на човек да се възстанови. За да бъдете ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 5
Възстановяването основно зависи не от усилията на лекаря, а от желанието на пациента да промени сист ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 6
Желанието да се превърне целта и смисъла на живота в семейство, взаимоотношенията с близките, способ ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 7
Човек може наистина да се възстанови само когато преминем през всички стъпки на човека и тогава, заг ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 8
Познати са ми казвали, че информацията се усвоява най-лесно чрез въпроси и отговори. Затова излиза т ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 9
Казах си: "Лекувам хората." Тогава той започна да казва: „Помагам на хората да се възстановят“.Сега ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 10
„Казах, че:„ Трябва да запазиш любовта в душата. “ Сега казвам: „Научих се да спестявам - научете се ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 11
Моето изследване всъщност е опит за намаляване на зависимостта от външния свят. И ако не отидете при ...
5
Bulgaria Диагностика на кармата - книга 12
Най-страшните загуби са онези, които не забеляз- ваме. Когато губим връзката с Бог и вътрешно започв ...
5
Germany Karma-Diagnostik Band 1
Unter Anleitung des Buches kann jeder Mensch die Ursachen der eigenen Krankheiten und Probleme erken ...
15
Germany Karma-Diagnostik Band 2 Teil 1
Negatives, das sich in uns angesammelt hat, zieht Negatives an: Wir erleiden finanzielle Verluste, w ...
15
Germany Karma-Diagnostik Band 2 Teil 2
Nicht nur die Gene, sondern auch die Emotionen der Vorfahren und ihre Einstellung zur Welt werden de ...
15
Germany Karma-Diagnostik Band 3
Die richtige Weltsicht ermöglicht es, Feinenergie zu erlangen und viele Krankheiten zu heilen und Un ...
15
Germany Karma-Diagnostik Band 4
Wie kann man sich und seine Nächsten gegen schlimme Folgen schützen? Wie kann man lernen, Probleme s ...
15
Germany Karma-Diagnostik Band 5
An zahlreichen Beispielen aus Lazarevs Praxis kann der Leser nicht nur die Ursachen von Krankheiten ...
15
Our books on Instagram
Post photos with our hashtag #lazarevbooks.
We will place the best on our Instagram and website.
Support Us
Learn more
Subscription
Leave your e-mail to 2 times a month to receive information about new products, interesting articles and letters from readers
0