×

eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian

Author Lazarev Sergey. E-books translated and published in Bulgarian language about life, education, religion, human health and relationship. E-books can be useful for any category of people. Books from Lazarev Sergey in Bulgarian language can be read online on the website.
*Books on the site are sold in electronic format
Filter:

by Date

eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 12
Най-страшните загуби са онези, които не забеляз- ваме. Когато губим връзката с Бог и вътрешно започв ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Човекът на бъдещето - книга 4
Основният начин на съществуване на живота не е физическо тяло. Това е, което наричаме дух и душа. Ду ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Човекът на бъдещето - книга 3
Читателите често ми изпращат бележки със същия въпрос: какво е любов към Бог, как да го почувствам? ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Тайните на семейното щастие
Тази книга съдържа ключова информация, която е ръководство за семейното благополучие. За по-голяма я ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 11
Моето изследване всъщност е опит за намаляване на зависимостта от външния свят. И ако не отидете при ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 10
„Казах, че:„ Трябва да запазиш любовта в душата. “ Сега казвам: „Научих се да спестявам - научете се ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 9
Казах си: "Лекувам хората." Тогава той започна да казва: „Помагам на хората да се възстановят“.Сега ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 8
Познати са ми казвали, че информацията се усвоява най-лесно чрез въпроси и отговори. Затова излиза т ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 7
Човек може наистина да се възстанови само когато преминем през всички стъпки на човека и тогава, заг ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 6
Желанието да се превърне целта и смисъла на живота в семейство, взаимоотношенията с близките, способ ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 5
Възстановяването основно зависи не от усилията на лекаря, а от желанието на пациента да промени сист ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 4
Нито един лекар, нито един лечител не лекува, но само помага на човек да се възстанови. За да бъдете ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 3
Какво е любовта? Защо изгубваме онова, което най-много обичаме? Каква е рецептата за щастие в любовт ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 2, ч.2
В резултат на многогодишни изследвания, потвърдени практически от излекуването на болните, беше опре ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 2
Съвременната медицина направи значителна крачка напред, когато лекарите разбраха, че не е перспектив ...
5.99
eBooks by Sergey Lazarev in Bulgarian Диагностика на кармата - книга 1
Главната цел на книгата е да се разберат законите на външния и вътрешния свят на човека, да се разкр ...
5.99
    Support Us
    Learn more
    Subscription
    Subscribe to receive e-mails about new products, interesting articles and letters from readers twice a month
    0