×

Diagnosticarea Karmei 1

S.N. Lazarev
Diagnosticarea Karmei 1
Romania

Diagnosticarea Karmei 1

S.N. Lazarev
  • E-book
0

Product type: e-book

Format: pdf, epub, doc

7
Read the excerpt
7

Description

Am reuşit să descopăr mecanismul karmei despre care s-a amintit în diverse surse, dar pe care nimeni n-a reuşit până acum să-1studieze. În urma unor îndelungate cercetări, confirmate de practica vindecării bolnavilor, s-a conturat mecanismul care face legătura între gândurile, emoţiile, comportamentul omului şi bolile sale şi ale propriilor copii. Omul reprezintă nu doar un înveliş fizic, ci şi un înveliş al biocâmpurilor informaţional-energetice. Dacă pentru învelişul fizic importante sunt caracteristicile spaţiului, pentru învelişul biocâmpurilor importanţi sunt parametri temporali. Corpul fizic se întinde în spaţiu, iar corpul biocâmpurilor - în timp. Comiţând anumite fapte, materializându-şi gândurile şi trăirile emoţionale în planul fizic, omul îşi influenţează corpul său temporal, adică, altfel spus, prin comportamentul său, prin emoţiile sale el acţionează asupra propriului său viitor. Concepţia despre lume a omului, emoţiile sale acţionează asupra corpului temporal mai puternic decât faptele fizice. În aceasta constă mecanismul karmei, a cărui descriere aproximativă o putem găsi în diverse cărţi. Dacă am porni de la acest fapt, atunci formarea unei concepţii adevărate despre lume şi a unor reacţii emoţionale capătă, pentru supravieţuirea şi dezvoltarea omenirii, o importanţă cu mult mai mare decât toate cuceririle medicinei contemporane. Aceste cercetări permit cumularea cunoştinţelor despre om într-un sistem unitar şi, respectiv, descoperirea unor noi perspective.
Reviews 0 0.0


All purchased items you can find in your Personal Profile Page
When you purchase a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in your account for an unlimited time.
You can always ask for help in our support
Support Us
You can support the development of our website, the translation of books into other languages and other research-related projects. Sergey Lazarev
Read more
Subscription
Subscribe to receive the newsletter for the lastest articles, reports on new products and letters from readers.
0