×

Diagnosticarea Karmei 1. Sistemul autoreglării câmpului

S.N. Lazarev
Diagnosticarea Karmei 1. Sistemul autoreglării câmpului

Diagnosticarea Karmei 1. Sistemul autoreglării câmpului

S.N. Lazarev
  • E-book
Rating 5.0
5.0 3
5.99
 
After payment, you can download content in My Profile on any device

DIN PARTEA AUTORULUI
Stimaţi cititori, înainte de a trece la lectura acestei carţi, verificaţi-vă starea emoţională.
Vă recomand cu insistenţă să nu citiţi această carte dacă sunteţi supăraţi, dacă sunteţi iritaţi, sau dacă aveţi sentimente negative faţă de cineva.
Aveţi în faţă nu doar o simplă carte axată pe o temă de larg interes ci, în esenţă, expunerea unei concepţii originale cu privire la înțelegerea legilor lumii spirituale care guvernează lumea materială şi, de asemenea, analiza posibilităţilor de ac- ces în universul bioenergiei.
Scopul principal al cărţii este de a înţelege legile lumii in- terioare şi exterioare ale omului, a descoperi şi a studia meca- nismele care o guvernează şi, de asemenea, de a expune regu- lile de acces în bioenergie, întrucât autoperfecţionarea omului trebuie sa înceapă prin conştientizarea lumii înconjurătoare, prin înţelegerea legilor acesteia, prin conștientizarea pe sine ca parte integrantă a structurii universului.
În prezent, omenirea s-a îndepărtat mult de izvoarele pri- mare ale spiritului. De aceea, ea este asemenea unei corăbii, cu motorul defect, cu cala găurită, fără căpitan și al cărei echipaj s-a certat. Deja, unii dintre membrii echipajului au început să- și dea seama de ce se întâmplă și să lanseze îndemnuri pentru reconciliere şi pentru repararea navei. Însă principalul necaz – și despre acest lucru nu ştie nimeni – este faptul că, dacă nu îi va fi modificat cursul, nava se îndreaptă spre recifuri şi nici măcar repararea motorului nu poate salva corabia şi echipajul.
Omenirea se află în faţa unui pericol cu mult mai serios decât cel nuclear; acest pericol – dezintegrarea spirituală. Cele mai cumplite pierderi sunt acelea pe care noi nu le observăm și nu le simţim, deoarece moartea survine mai întâi la nivelul câmpului şi, numai după aceea, la nivelul trupului. Acest pro- ces se află acum foarte aproape de punctul critic, întrucât ceea ce este astăzi este spiritul nostru, mâine şi poimâine vor fi tru- purile copiilor şi ale nepoţilor noştri. Prin urmare, cu cât spiri- tul nostru este astăzi mai deteriorat, cu atât va fi mai deteriorată sănătatea spirituală şi fizică a urmaşilor noştri.
Cunoștințele dobândite, studiind structurile câmpuri- lor umanității, sunt deosebit de serioase. Potenţialul spiritual acumulat de către sfinţi, clarvăzători, întemeietori ai religiilor lumii este epuizat aproape în totalitate, iar o gândire strategi- că înapoiată reprezintă un pericol serios. Posibilităţile uriașe ale bioenergiei nu sunt orientate spre înţelegerea lumii încon- jurătoare sau spre previziunea şi prevenirea unor potenţiale probleme, ci spre rezolvarea unor sarcini tactice primitive, de moment. Omenirea a ajuns la acel prag, dincolo de care – fie renaşterea spirituală, fie pieirea. Salvarea constă în căutarea spirituală personală a fiecărui om, în a conştientiza în ce măsu- ră fiecare dintre noi este responsabil pentru soarta oamenilor şi viaţa Universului.
Imaginaţi-vă următoarea situaţie: un om care doreşte să devină conducător auto este aşezat într-o maşină, este legat la ochi, i se pun mâinile pe volan, i se arată pe ce pedală să apese pentru a accelera şi, astfel, instruirea lui se încheie. Cu aproxi- mație, cam așa este şi nivelul actual de cunoştinţe din domeniul bioenergiei, care pot fi dobândite într-un timp foarte scurt și nu pentru bani puțini în nenumărate şcoli de parapsihologie. Aces- te şcoli se deosebesc una de cealaltă doar prin „marca maşinii” şi prin „capacitatea cilindrică”. Dar trebuie să se înceapă cu în- văţarea regulilor de circulaţie şi a mecanismului automobilului.
Fără înţelegerea lumii înconjurătoare şi a propriei persoa- ne, fără o pregătire serioasă, consecinţele pătrunderii în bioe- nergie pot fi mult mai periculoase decât conducerea autoturismului cu ochii legaţi. De aceea, cartea este dedicată regulilor de comportament în domeniul spiritului.
Şi încă un avertisment. Pentru o tratare mai completă a subiectului sunt obligat să fac publică o parte din informaţia cu privire la mecanismul accesului în structurile de câmp. Nu sfătuiesc pe nimeni ca, citind cartea, să încerce să facă la fel.
Acest lucru este periculos nu numai pentru omul care va în- cerca, în mod nechibzuit, să-mi repete experienţa ci şi pentru rudele acestuia. Cu acest lucru poate să se ocupe numai un cerc foarte restrâns de oameni, care au anumite abilități şi care tre- cut printr-o pregătire foarte serioasă în domeniu.
Un ultim aspect. Mulţi cititori vor găsi în această carte o informaţie destul de nouă şi neaşteptată, care amintește de scene din literatura ştiinţifico-fantastică. Însă, eu sunt cercetă- tor şi, oricât de incredibile vi s-ar părea faptele sau concluziile expuse, ele reprezintă realitatea noastră de astăzi, probată şi confirmată, în repetate rânduri, de rezultatele activităţii mele.

  Reviews 3
Rating 5.0 3
Virgil
Cartea care m-a determinat să-mi reevaluez viziunea asupra lumii, perspectivele asupra vieții, diversele situații și deciziile luate. Datorită ei, am învățat să privesc viața altfel. Mulțumesc lui Serghei Nicolaevici pentru experiența și munca sa.
28 march 2024, 16:25
0
Viorel
Această carte este ca o hrană pentru gânduri pe termen lung, citind-o m-am gândit la multe lucruri pe care le luam de-a gata. O recomand pentru lectură, mulțumesc autorului pentru experiența sa de viață.
16 february 2024, 17:33
0
Octav
După ce am citit această carte, viața mea s-a schimbat în bine. Deja am reușit să rezolv unele probleme care s-au acumulat de-a lungul anilor. Ceea ce a depășit toate așteptările mele. Treptat încep să îmi îmbunătățesc din ce în ce mai mult viața. Recomand.
28 december 2023, 14:06
0
Leave a review
Share your opinion about the product
Rate
0/710
You can watch all materials in my profile on any device
When you buy a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in my profile for an unlimited time
You can always contact our support for help
Other materials

Support Us
Learn more
Subscription
Leave your e-mail to 2 times a month to receive information about new products, interesting articles and letters from readers
0