×

Secretele fericirii în familie

S.N. Lazarev
Secretele fericirii în familie

Secretele fericirii în familie

S.N. Lazarev
  • E-book
Rating no ratings
0 0
7
 
After payment, you can download content in My Profile on any device

În zilele noastre se publică un număr foarte mare de cărți despre familie. Specialiștii în psihologia rela- țiilor de familie explică modul în care ar trebui să fie o viață de familie fericită, sfătuiesc cum să fie rezolvate problemele de familie în mod corect. Cu toate acestea, în ciuda abundenței de literatură, a consultațiilor psi- hologilor, a cursurilor de psihologie de familie, tot mai multe familii se destramă. Tinerii nu pot să întemeieze relații de familie, nu știu cum ar trebui să fie o familie armonioasă.
Puteți să citiți munți de cărți cu sfaturi înțelepte, puteți să ascultați zeci de cursuri, dar ca să învățați cum să vă comportați corect în viață, este necesar să aveți o viziune sistemică asupra lumii. În cazul în care cunoștințele noastre sunt aduse într-un sistem, doar atunci vom putea să le aplicăm cu succes în practică.
Însa, dacă un om a primit multe sfaturi utile disparate, care nu sunt coordonate într-un sistem, acesta nu va putea să se folosească de ele în mod corespunzător.
Viziunea sistemică asupra lumii ne oferă posibili- tatea de a înțelege și de a respecta legile care acțio- nează în lumea noastră – acestea sunt legile fizice și legile sufletului. Există legi conform cărora trăiește și se dezvoltă o familie, iar celui care cunoaște aceste legi îi este mult mai ușor să înțeleagă cum să se comporte corect, nu doar pentru a-și crea și a-și păstra familia, ci și pentru a întemeia relații de familie armonioase.
Fiecare casă are o fundație invizibilă care determi- nă cât timp va rezista această casă. Care este fundația pentru o familie? Familia se bazează pe moralitate. Iar la fundația moralității stau poruncile religioase.
Poruncile religioase înseamnă legile iubirii și legile supraviețuirii. Un om care îndeplinește poruncile are mult mai multe șanse decât un ateu să-și păstreze fa- milia și să își mărească numărul urmașilor. Este vorba despre faptul că un ateu, care se pune pe sine pe pri- mul loc – propriul corp și propriul conștient, propriile valori ale vieții – nu poate accepta situațiile dureroase de la nivelul sufletului. Dacă un om nu vede voia Divi- nă în tot ceea ce se întâmplă, atunci acesta nu acceptă majoritatea situațiilor dureroase și, drept răspuns, în sufletul lui se acumulează un protest interior, o agresi- vitate interioară care îi va distruge mai târziu atât să- nătatea cât și familia.
Cele mai importante condiții pentru existența și dezvoltarea unei familii sunt credința, moralitatea, în- deplinirea poruncilor. Acela, care îl iubește în primul rând pe Dumnezeu, este ferit de închinarea în interior la persoana iubită ceea ce permite a avea o familie ar- monioasă.
Secretele fericirii în familie voltă, fie se degradează și moare. Principala lege a dez- voltării este legea unității și a luptei contrariilor. Soțul și soția reprezintă două contrarii: aceștia au opinii di- ferite, fiecare dintre ei luptă pentru îndeplinirea pro- priilor dorințe. În același timp, ambii trebuie să țină cont de punctul de vedere al propriei sale „a doua ju- mătate” și să se adapteze unul celuilalt.
Pentru a trăi împreună și pentru a interacționa unul cu celălalt, soții trebuie să-și consolideze unitatea, care este acel fundament pe care se dezvoltă contra- riile. Unitatea este consolidată și dezvoltată datorită sincerității, a grijei și a compasiunii reciproce, datorită acțiunilor și a activităților comune.
Pentru ca o familie să se dezvolte, este necesar ca fiecare dintre soți să se dezvolte. Cu cât omul se dez- voltă, străduindu-se să-și îmbunătățească zilnic tră- săturile propriului caracter, aspirând să devină mai iubitor, mai flexibil, mai sincer, cu atât există mai mul- tă iubire în sufletul său și cu atât familia lui va fi mai solidă. Tocmai acea persoană, care aspiră spre dezvol- tarea de sine, se poate baza pe o familie sănătoasă, ar- monioasă. Cu cât un om are mai multă iubire în suflet, cu atât acesta respectă poruncile mai bine și cu atât mai puternic este acel fundament care îi permite să aibă o familie fericită.

Rating no ratings
Leave a review
Share your opinion about the product
Rate
0/710
You can watch all materials in my profile on any device
When you buy a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in my profile for an unlimited time
You can always contact our support for help
Other materials

Video
All videos
Support Us
Learn more
Subscription
Leave your e-mail to 2 times a month to receive information about new products, interesting articles and letters from readers
0